About Nick

This author has not yet filled in any details.
So far Nick has created 4 blog entries.

Boek: Verder na Seksverslaving, Gertjan van Zessen

Van Zessen: verder na seksverslaving

Verder na seksverslaving, Gertjan van Zessen, Boom 2014

Ook na succesvolle behandeling kan seksverslaving flinke sporen nalaten in de relatie. Psycholoog en seksuoloog Gertjan van Zessen geeft in zijn boek handvatten voor het herstellen van intimiteit en vertrouwen in je relatie na seksverslaving.

Van Zessen: seksverslaving niet problematiseren

In de hulpverlening wordt seksverslaving nog vaak primair gezien als progressieve hersenziekte van de  verslaafde. Hierdoor komt het seksuele gedrag gemakkelijk centraal te staan en wordt hoog ingezet op de onderdrukking of vermijding van bijvoorbeeld chatten, porno kijken of prostitutie. Gertjan van Zessen vindt deze benadering van seksverslaving problematiserend en niet behulpzaam voor het herstellen van intimiteit en vertrouwen in de relatie.

Verbetering zelfzorg

In de visie van Van Zessen is er geen letterlijke verslavingsziekte, maar eerder een ineffectieve zelfzorg.
Het verslavingsgedrag komt niet zozeer voort uit seksuele behoeften, maar is het antwoord dat de seksverslaafde gevonden heeft op negatieve gevoelens, zoals eenzaamheid, onzekerheid, onrust of stress, die we vooral zien bij mensen die er gevoelig voor zijn en minder stevig in hun schoenen staan waar het om zelfzorg gaat. Zijn methode richt zich daarom op versterking van die zelfzorg door het vergroten van de zelfwaardering. Van Zessen doet dit door de cliënt dagelijks met aandacht heel concreet kleine positieve acties te laten uitvoeren, waardoor hij krachtiger wordt, tevredener over zichzelf en anderen, meer empathisch en effectiever.

Vat van zelfwaardering

Een van de metaforen die Van Zessen hiervoor gebruikt, is het ‘vat van zelfwaardering’. Een symbolisch vat gevuld met een positief ‘ik’ en een zekere leegte. Wat je leert is dit vat verder te vullen en vanuit je volheid in je leven en je relatie te staan door te focussen op de dingen die lukken en bevredigend zijn. Achteloos wegzakken in het oude gedrag wordt hierdoor moeilijker en de sfeer in de relatie verandert door meer transparantie en emotionele nabijheid.

“Verder na seksverslaving” is o.a. te koop bij Bol en bij Uitgeverij Boom. Lees verder voor meer informatie over therapie bij seksverslaving.

15-12-2015 |Relaties, Seks|

Ruzie stoppen in 3 stappen

Ruzie? Af en toe ruzie is normaal!

Ruzie hoort erbij. In iedere relatie clasht het weleens en op zich is daar niets mis mee. Ruzie stoppen in 3 stappenAnders is het wanneer je samen vast bent komen te zitten in een patroon van voortdurend ruzie maken, bekvechten en verwijten. Dat leidt onherroepelijk tot een neergaande spiraal in je relatie en dan wordt het echt tijd er iets aan te doen.
Maar hoe stop je de ruzies met je partner? Drie praktische stappen om te stoppen met ruzie maken:

1. Zeg stop tegen jezelf

– Zeg hardop ‘stop’ tegen jezelf. Dit is niet wat je wilt.
– Wacht tot je emoties gezakt zijn.
– Spreek een time-outgebaar af en ga even weg om tot jezelf te komen.
– Spreek daarna af wanneer jullie erover verder praten.

2. Herken behoeften

– Achter boosheid zit een behoefte/verlangen, zowel bij jou als bij de ander.
– Vraag je af wat jij nodig hebt en wat de ander nodig heeft.

3. Ga het gesprek anders in

– Zoek de gezamenlijke grond. Ga dus terug naar waar jullie het nog wel over eens zijn.
– Vul niet in. Hoe het voor jou voelt, wil nog niet zeggen dat de ander het zo heeft bedoeld. Dus als jij verdrietig bent, wil dat niet per se zeggen dat dit ook de bedoeling van de ander was. Als je het wilt weten, zul je het moeten vragen.
– Over een mening of gevoel hoef je het niet eens te zijn. Discussiëren over hoe iets voelt, is dus zinloos. Je kunt beter nieuwsgierig zijn naar wat maakt dat je partner zich zo voelt.
– Geef ‘ik-boodschappen’. Praat over jezelf en niet over de ander.
– Vraag je af wat je relatie van jou nodig heeft.
– Leer relativeren. Denk ook eens: lekker belangrijk.

Succes!

Zorg ervoor dat je uit de ruziespiraal komt. Heb je nog vragen over ruzie maken? Stuur een mail naar nick@nickborgerdijn.nl of vul het contactformulier in.

11-11-2015 |Relaties|

Spijt top 5 van mensen op hun sterfbed

Spijt op het sterbedDe Australische verpleegster Bronnie Ware werkte jarenlang in de palliatieve zorg, waar zij veel gesprekken voerde met patiënten die wisten dat zij binnenkort zouden sterven. Hier zijn de 5 meest voorkomende zaken waar deze mensen in het aanzicht van hun overlijden spijt van hadden of die zij anders hadden willen doen.

Bedenk daarbij dat het leven een keuze is. Het is jouw leven. Hoe zou jij het anders willen doen?

1. Ik heb spijt dat ik niet meer mezelf ben geweest.

‘Ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leiden trouw aan mijzelf en niet zoals anderen van mij verwachtten.’

Dit was de meest voorkomende reden tot spijt. Als mensen zich realiseren dat hun leven bijna voorbij is en er helder op terugkijken, is het makkelijk om te zien hoeveel dromen onvervuld zijn gebleven. De meeste mensen zijn nog niet de helft van hun dromen aangegaan en gingen sterven in de wetenschap dat dit kwam door keuzes die zij hadden gemaakt, of niet gemaakt.

Probeer in ieder geval een aantal van je dromen te koesteren. Zodra je gezondheid je in de steek laat, is het te laat. Gezondheid geeft je een vrijheid die slechts weinigen zich realiseren, totdat je haar bent kwijtgeraakt.

2. Ik heb spijt dat ik zo hard gewerkt heb.

Iedere mannelijke patiënt die Bronnie Ware verpleegde had hier spijt van. Zij hebben de jeugd van hun kinderen gemist en de relatie met hun partner. Ook vrouwen hadden hier spijt van. Maar aangezien de meesten van hen van een oudere generatie waren, waren veel van de vrouwelijke patiënten geen kostwinnaar geweest. Alle mannen hadden diepe spijt zoveel van hun leven aan de tredmolen van het arbeidsbestaan te hebben besteed.
Door eenvoudiger te leven en bewuste keuzes te maken, kun je met minder inkomen toe dan je zou denken. En door meer ruimte in je leven te scheppen word je gelukkiger en kun je meer openstaan voor nieuwe mogelijkheden, die beter bij je nieuwe levensstijl passen.

3. Ik heb spijt dat ik niet meer mijn gevoelens heb laten zien.

‘Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten.’ Veel mensen onderdrukten hun gevoelens voor de lieve vrede. Daardoor leidden zij een middelmatig bestaan, waarin ze niet volledig naar hun mogelijkheden leefden. Velen ontwikkelden ziekten gerelateerd aan de bitterheid en wrok die dit met zich meebracht.
We hebben de reacties van anderen niet in de hand. Hoewel mensen hier aanvankelijk negatief op kunnen reageren als je verandert door eerlijk te spreken, brengt het uiteindelijk de relatie naar een geheel nieuw en gezonder niveau. Het is óf dat óf de bevrijding van een ongezonde relatie in je leven. In beide gevallen ga je erop vooruit.

4. Ik heb spijt dat ik het contact met mijn vrienden niet beter heb onderhouden.

Vaak realiseerde mensen zich niet de volledige waarde van oude vriendschappen tot aan hun laatste weken en het was niet altijd mogelijk deze vrienden op te sporen. Velen waren zo verstrikt geraakt in hun eigen leven dat zij de vriendschap door de jaren heen hadden laten ontglippen. Er was veel diepe spijt over het onvoldoende schenken van de tijd en aandacht die vriendschap verdient. Iedereen mist zijn vrienden als hij sterft. Al wat overblijft in de laatste weken zijn liefde en relaties.

5. Ik heb spijt dat ik mij niet heb toegestaan om gelukkiger te zijn.

Deze kwam opvallend vaak voor. Velen realiseerden zich pas tegen het einde dat geluk een keuze is. Ze waren blijven steken in oude patronen en gewoontes. Uit angst voor verandering hielden zij zichzelf en anderen voor dat zij tevreden waren. Maar diep vanbinnen verlangden ze ernaar weer eens echt te kunnen lachen en dwaas te kunnen zijn. Op je sterfbed staat wat anderen van je denken ver van je af. Is het niet prachtig om los te kunnen laten en weer te glimlachen, lang voordat je sterft?

Meer lezen? Bronnie Ware heeft er een boek over geschreven dat ook in het Nederlands is vertaald: Als ik het leven over mocht doen.

 

03-10-2015 |Overige|

Seksverslaving in wezen geen verslaving aan seks

SeksverslavingSeksverslaving. Het is een gecompliceerd verschijnsel. Over één ding zijn de meeste behandelaars het echter wel eens: bij seksverslaving gaat het altijd om seksuele patronen die negatieve gevolgen hebben, terwijl het maar niet lukt om het anders te doen. Toch is seksverslaving in wezen geen verslaving aan seks.

Veel seks is nog geen seksverslaving

Eén vooroordeel kunnen we vast uit de weg ruimen: bij seksverslaving gaat het niet per se om mensen die heel veel aan seks denken of doen. Dat kán wel, maar hoeft niet. Het is dus niet hoeveel porno je kijkt, waar je seksuele belangstelling naar uitgaat of hoeveel je masturbeert waardoor je seksverslaafd bent. Waar het om gaat, is dat je seksuele gedrag negatieve gevolgen heeft én dat het niet lukt om dit te veranderen.

Negatieve effecten seksverslaving

Die schadelijke effecten kunnen van alles zijn en hebben vaak niets met seks te maken. Natuurlijk kan de seksuele interesse in een partner afnemen als je veel tijd aan porno of internetseks besteedt. Maar je kunt evenzeer andere belangrijke levensgebieden verwaarlozen, wanneer er minder aandacht en tijd is voor je gezin, je studie, sport of hobby’s. Als je ’s nachts porno kijkt, kom je ’s ochtends moe op je werk of school. Als je geld aan prostitutie uitgeeft, gaat dit niet naar het huishouden. Als je partner niet van porno gediend is, kan je dat je zelfbeeld kosten… of je relatie. En zo zijn er talrijke voorbeelden van schade door seksueel gedrag op ellerlei levensterreinen.

Seksverslaving en je relatie

Wanneer seks een probleem wordt, kan dat te maken hebben met individuele factoren, maar ook je relatie speelt een belangrijke rol. Zo vindt het ene stel het helemaal o.k. als er af en toe porno gekeken wordt, terwijl exact dezelfde pornoconsumptie bij een ander stel absoluut niet kan. Waar het om gaat, is dat niet seks of porno op zich de boosdoener is, maar hoe je ermee omgaat. In relaties hangt dit onder andere af van wat de kwaliteit van jullie relatie is, of er over emoties en seksualiteit vrijuit gesproken kan worden, wat jullie verwachtingen zijn over trouw en wat jullie levensopvatting is. Meer openheid, veiligheid en vertrouwen in de relatie betekent minder kwetsbaarheid.

Individuele achtergronden seksverslaving

Individuele factoren die van belang zijn bij seksverslaving zijn heel uitlopend. Zo is de een nu eenmaal verslavingsgevoeliger dan de ander. Sommige mensen kunnen moeilijker de rem zetten op hun gedrag, waardoor een ‘doseringsprobleem’ kan ontstaan. Daarnaast speelt natuurlijk ook beschikbaarheid een rol. Internetporno is tegenwoordig overal, gratis beschibaar, in hoge beeldkwaliteit. Dat was vroeger anders.

Geen verslaving aan seks

Blindstaren op de seksuele wensen, fantasieën of gedragingen is echter een valkuil. Natuurlijk heeft seksverslaving met seks te maken. Geilheid en lust horen bij onze natuur en fijne seks is aantrekkelijk. Maar ze zijn niet de ultieme verklaring waarom iemand vast blijft zitten aan seksuele patronen die schadelijk zijn. Bij mensen die seksverslaafd zijn, zie je keer op keer dat het eigenlijk niet écht om seks draait. Zo is de seks heel vaak een middel om onrust of stress te reguleren, om stoom af te blazen of om te gaan met andere achterliggende problematiek. Feitelijk is het dus een falend copingmechanisme en om die reden ben je er ook niet door het verslavingsgedrag af te bouwen. In therapie gaat het afbouwen van de verslaving daarom hand in hand met het ontwikkelen van andere manieren dan seks om beter voor jezelf te zorgen.

Meer lezen of vragen? Kijk ook eens op therapie bij seksverslaving of stuur een e-mail naar Nick Borgerdijn.

01-10-2014 |Relaties, Seks|