Boek: Verder na Seksverslaving, Gertjan van Zessen

Ook na succesvolle behandeling kan seksverslaving flinke sporen nalaten in de relatie. Psycholoog en seksuoloog Gertjan van Zessen geeft in zijn boek handvatten voor het herstellen van intimiteit en vertrouwen in je relatie na seksverslaving.

Van Zessen: seksverslaving niet problematiseren

In de hulpverlening wordt seksverslaving nog vaak primair gezien als progressieve hersenziekte van de  verslaafde. Hierdoor komt het seksuele gedrag gemakkelijk centraal te staan en wordt hoog ingezet op de onderdrukking of vermijding van bijvoorbeeld chatten, porno kijken of prostitutie. Gertjan van Zessen vindt deze benadering van seksverslaving problematiserend en niet behulpzaam voor het herstellen van intimiteit en vertrouwen in de relatie.

Verbetering zelfzorg

In de visie van Van Zessen is er geen letterlijke verslavingsziekte, maar eerder een ineffectieve zelfzorg.
Het verslavingsgedrag komt niet zozeer voort uit seksuele behoeften, maar is het antwoord dat de seksverslaafde gevonden heeft op negatieve gevoelens, zoals eenzaamheid, onzekerheid, onrust of stress, die we vooral zien bij mensen die er gevoelig voor zijn en minder stevig in hun schoenen staan waar het om zelfzorg gaat. Zijn methode richt zich daarom op versterking van die zelfzorg door het vergroten van de zelfwaardering. Van Zessen doet dit door de cliënt dagelijks met aandacht heel concreet kleine positieve acties te laten uitvoeren, waardoor hij krachtiger wordt, tevredener over zichzelf en anderen, meer empathisch en effectiever.

Vat van zelfwaardering

Een van de metaforen die Van Zessen hiervoor gebruikt, is het ‘vat van zelfwaardering’. Een symbolisch vat gevuld met een positief ‘ik’ en een zekere leegte. Wat je leert is dit vat verder te vullen en vanuit je volheid in je leven en je relatie te staan door te focussen op de dingen die lukken en bevredigend zijn. Achteloos wegzakken in het oude gedrag wordt hierdoor moeilijker en de sfeer in de relatie verandert door meer transparantie en emotionele nabijheid.

“Verder na seksverslaving” is o.a. te koop bij Bol en bij Uitgeverij Boom. Lees verder voor meer informatie over therapie bij seksverslaving.