EMDR | traumatische ervaringen verwerken met EMDR-therapie

EMDR is een snelle en doelmatige therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Over schokkende ervaringen, moeite met verwerken en EMDR als oplossing.

Traumatische ervaringen

Seksueel geweld, een (verkeers)ongeval of een misdrijf. Het zijn voorbeelden van ernstige of zelfs levensbedreigende situaties. Was je slachtoffer of getuige van zo’n schokkende ervaring, dan kan het gebeuren dat je deze niet goed verwerkt. Je blijft bijvoorbeeld last van houden van nachtmerries of steeds terugkerende gedachten aan de gebeurtenis, wordt schrikkerig, somber of raakt snel geïrriteerd. De gevolgen kunnen zich op allerlei manieren voordoen. EMDR-therapie kan in dat geval uitkomst bieden. Het is een relatief weinig belastende therapievorm die zorgt dat de nare ervaring zijn emotionele lading verliest. Meestal al binnen een of enkele sessies.

Impact van schokkende gebeurtenissen

EMDR is bij uitstek geschikt voor het verwerken van concrete schokkende gebeurtenissen waar je last van blijft houden. Het gaat er niet primair  om dat de situatie objectief gezien ernstig is geweest, maar om de impact die het op jou heeft gehad.

EMDR wordt veel toegepast bij PTSS (posttraumatische-stressstoornis). Voorbeelden hiervan in mijn praktijk zijn: huiselijk geweld, seksueel geweld/misbruik, bedreiging, betrokkenheid bij een (verkeers)ongeval, inbraak of overval.

Voorbeelden EMDR:

Hondenbeet

Peter is als jongeman getuige geweest van een zeer ernstige hondenbeetincident. Hoewel ze vroeger thuis honden hadden, merkte hij dat hij daarna steeds banger werd als hij op straat een hond tegenkwam. De angst breidde zich uit als een olievlek. Het gebeurde zelfs dat hij bevroor (niet meer kon bewegen) als hij onverwachts een hond tegenkwam.

Inbraak

Een paar maanden geleden is er ingebroken bij Marit. Geld en sieraden waren meegenomen en het huis was een rotzooi. Marit heeft extra sloten op de deuren laten zetten en een inbraakalarm laten aanbrengen. Het huis is nu veiliger dan ooit. Toch is ze nog steeds niet gerust. Ze heeft nachtmerries en is schrikkerig als ze een onverwacht geluid hoort.

Geweld

Brad is op straat in elkaar geslagen toen hij met zijn vriend naar huis liep. Hij is er met een blauw oog en een paar kneuzingen vanaf gekomen – maar de schrik zit er goed in. ’s Avonds durft hij niet meer alleen de straat op en hij paniekt als hij een groepje jongens ziet rondhangen. Ook heeft hij concentratieproblemen.

Misbruik

Joyce is als tiener door een vriend van de familie misbruikt. Ze heeft het nooit aan haar ouders durven vertellen en de zaak weggestopt. Inmiddels is ze zelf moeder en trekt haar tienderdochter de belangstelling van andere jongens. Joyce merkt dat ze de laatste tijd somber wordt en snel geïrriteerd raakt. Ze heeft de gebeurtenissen uit haar eigen jeugd nog niet verwerkt.

Hoe werkt EMDR?

EMDR is meestal onderdeel van een individuele therapie of individueel traject van een relatietherapie. Heel in het kort komt het erop neer dat je de schokkende gebeurtenis vertelt vanaf het moment dat het voor jouw gevoel begon tot het moment dat het eindigde. Als een film, waarbij we uiteindelijk stilstaan bij het meest nare beeld. Terwijl je je hierop concentreert hoor je via een koptelefoon links en rechts geluidjes, als een soort vertraagde pingpongwedstrijd. Af en toe pauzeer ik het geluid en vraag wat er in je opkomt. Dit kan van alles zijn en hoeft niet eens met de gebeurtenis zelf te maken te hebben. Er komt nog het een en ander bij kijken, maar dit is het meest kenmerkende deel van wat je tijdens de sessie doet.

EMDR met koptelefoon

Sommige therapeuten gebruiken geen geluiden, maar bewegen hun vinger heen en weer voor je gezicht, terwijl je deze met je ogen volgt. Zelf gebruik ik liever een koptelefoon omdat ik dan niet zo dichtbij hoef te zitten. Mensen die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gehad, vinden dit meestal prettiger werken.

Snel resultaat

Meestal zijn voor EMDR meerdere sessies nodig. En meestal merk ja al na een of enkele sessies resultaat. De emotionele lading van wat je hebt meegemaakt, lost als het ware op. Dat EMDR werkt, is ruimschoots wetenschappelijk bewezen. Over hoe het dan precies werkt, bestaan nog vragen. Ik vind dat hier niet zo belangrijk. Hier gaat het er vooral om dát het werkt.

Angstgerelateerde trauma’s

EMDR-therapie is niet alleen succesvol bij posttraumatische-stresstoornis. Ook bij andere angstgerelateerde trauma’s blijkt EMDR vaak prima inzetbaar. Ook hoeft het niet om een eenmalige gebeurtennis te gaan, zoals bij verwaarlozing om langduriger misbruik. Sommige behandelaars lijken het echter als een soort wondermiddel te zien voor allerlei klachten en kwalen. Ik ben daar kritisch over. Als leidraad houd ik aan dat er een herkenbare, concrete nare gebeurtenis geweest moet zijn waar je nog steeds last van hebt. Wat niet wegneemt dat die gebeurtenis soms pas tijdens de EMDR-behandeling helder wordt.

Vragen?

Heb jij een nare ervaring gehad en lukt het maar niet om deze te verwerken? Overweeg dan zeker EMDR. Voel je vrij om contact op te nemen als je meer informatie over EMDR wilt of een afspraak wilt maken.