Vergeving en vreemdgaan

Vergeving is de enige manier om écht over vreemdgaan heen te komen. Vergeving begint met een bewuste keuze. Kies je voor vergeven dan:
a) reken je de ander zijn/haar schuld niet meer aan, en
b) ga je weer openstaan voor positieve emoties en ervaringen. Vergeving is moeilijk, in zekere zin onnatuurlijk. Maar als het lukt om te vergeven zijn de voordelen enorm.

Wat is vergeving na vreemdgaan?

Vergeven en vreemdgaan staan haaks op elkaar. Vreemdgaan kwetst en roep sterke emoties op. Boosheid, wrok, verdriet en wanhoop hebben vooral in het begin de overhand. Een natuurlijke reactie op de onveiligheid en vertrouwensbreuk is afstand nemen, je afschermen en verwijten naar de vreemdganger.

Kies je voor vergeving dan kies je ervoor om je partner zijn/haar misstap niet langer aan te rekenen. Je laat het los. Vergeving wil dus niet zeggen dat je het begrijpt, het goedkeurt of vergeet, maar dat je de ander als het ware zijn schuld kwijtscheldt. Dat is zeker niet makkelijk. En waarom zou je dat doen?

Vergeven is jezelf bevrijden uit de gevangenis van het slachtofferschap

Vergeving belangrijk

Vergeven is ongelooflijk heilzaam, juist voor degene die vergeeft. Echte vergeving zorgt namelijk dat je je bevrijdt uit je positie van slachtoffer. Natuurlijk wás je ook slachtoffer van wat je is overkomen, maar als je blijft plakken aan dit zelfbeeld maakt het je machteloos. Vasthouden aan conflicten en frustraties kost veel stress en energie. Je wordt er dan door bepaald en zolang dat zo is kun je niet verder met je leven.

Vergeving is jezelf bevrijden uit de gevangenis van negatieve gevoelens over de ander. Het is de ultieme manier om (weer) verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn te nemen. Als je kunt vergeven maak je je vrij van de negativiteit. Je overstijgt dit alles het ware. Je bent niet langer slachtoffer en neemt weer actief verantwoordelijkheid voor je eigen leven.

Vergeven niet altijd makkelijk

Hoe moeilijk jij kunt vergeven hangt ervan af wat je is overkomen. En ook je persoonlijkheid speelt een rol: de een is nu eenmaal beter in staat tot vergeven dan de ander. Verder kost vergeven tijd en vraagt om een bewuste keuze en commitment. Maar als het je lukt is de winst enorm.

Vergeven wil niet zeggen goedkeuren wat je is aangedaan.

Hoe kies je voor vergeving?

Werken aan vergeving is een proces dat start met een bewuste keuze. Maar aan kiezen voor vergeving gaat meestal wel iets vooraf:

1. Boosheid, verdriet en pijn

Vergeving is nog ver weg als het vreemdgaan net is uitgekomen. Je bent vooral gekwetst door het gedrag van de ander. Je zit vol verwijten, houdt afstand, bouwt een muur op. Ook kan je zelfbeeld flink beschadigd zijn: was ik dan niet de moeite waard?

2. Zo kan het niet verder

Na verloop van tijd realiseer je je steeds meer hoe schadelijk jouw pijn en boosheid voor jezelf zijn. Je lijdt eronder, psychisch en soms ook fysiek. Je wilt af van je pijn en begint te verlangen naar herstel van de schade in de relatie. Beslis dat je gaat doen wat nodig is om jezelf beter te voelen.

3. Je eigen lijden onder ogen zien

Denk na over hoe de kwetsing je pijn heeft gedaan. Wat is er daardoor bij jou gebeurd? De echte beschadiging zit uiteindelijk niet in het gedrag van de ander, maar in wat het in jou heeft veranderd. Je voelt je bijvoorbeeld niet veilig meer of je kunt niet meer vertrouwen. Die positie maakt je onmachtig en dat is niet gezond, dus daar moet je uit. Hoe kun je weer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hoe het met je gaat? Voel het lijden in jezelf en geef aandacht aan je pijn.

4. Kies voor vergeving

Je kunt niet terugdraaien wat er is gebeurd. Accepteer dat. Ook negatieve gevoelens over de ander maken het niet ongedaan en helpen je uiteindelijk niet. Je kunt wel beslissen of je de ander gaat vergeven, waardoor je zelf uit de negatieve spiraal kunt stappen. Realiseer je dat vergeving in de eerste plaats dus om jezelf gaat en goed is voor jezelf. Kies dan nu bewust voor vergeving.

Vergeving start met een keuze

Vergeving is een proces dat (veel) tijd en aandacht vraagt. Het begint met een bewuste keuze. Daarna ga je er actief mee aan de slag.
Allereerst ga je eraan werken om niet langer vast te zitten aan je lijden. Om beter voor jezelf te zorgen. Je focust je dus niet langer op je gekwetste gevoelens, want dan blijven ze je bepalen. Je laat het recht op vergelding los en in plaats daarvan ga je actief beter voor jezelf zorgen.

Daarnaast ga je opnieuw positieve gedachten en gevoelens ten aanzien van je partner toelaten en stimuleren. Stap voor stap sluit je zo het verleden af.

Samen verder na vergeving?

Wil vergeving zeggen dat je ook samen verder gaat? Veel mensen verlangen naar herstel van hun relatie, maar dat hoeft niet. Je kunt erachter komen dat verandering nodig is om samen goed verder te kunnen. Of je komt tot de conclusie dat je de relatie niet meer wilt. Ook in dat geval is vergeving de beste weg, zodat je later zonder negatieve gevoelens verder kunt.

En je partner?

Vergeving is in de eerste plaats je eigen keuze. Toch heeft je partner wel degelijk een belangrijke rol in het vergevingsproces. Door het erkennen van fouten, spijt betuigen over aangedaan leed en de verbinding zoeken in openheid en transparantie kan je partner actief zijn/haar verantwoordelijkheid nemen in het helingsproces.

Vragen over vergeven?

Wil je weten of relatietherapie of individuele therapie iets voor je is of heb je een vraag? Lees dan verder in dossier Vreemdgaan of neem contact op.