Man of moederskind?

Is jouw man een moederskind? Dan herken je vast deze drie kenmerken:

  1. De band met zijn moeder maakt de relatie met jou lastig. Het voelt alsof zijn moeder tussen jullie in staat.
  2. Hij is de relatie met jou gepassioneerd begonnen, maar op een dag ging hij terugdeinzen. Echt commitment gaat hij uit de weg.
  3. Hij heeft moeite met grenzen naar zijn moeder. Hij past zich voortdurend aan en maakt zijn eigen belang ondergeschikt. Doet hij iets waarvan hij denkt dat zij het niet goed vindt, dan voelt hij zich schuldig.

Hoe is jouw man een moederskind geworden?

Hoe wordt een man een moederskind? Als een moeder haar eigen emotionele behoeften grotendeels bij haar zoon neerlegt, dan zal ze zijn natuurlijke behoefte om zich af te scheiden niet tolereren. Een opgroeiende jongen kan zich alleen op natuurlijke wijze steeds meer met anderen verbinden en minder met de moeder als hij de ruimte krijgt om zich door zijn eigen behoeften te laten leiden en niet door die van zijn moeder. De moeder moet er dus voor zorgen dat haar zoon zich niet overmatig op haar afstemt. De vader moet daarbij de brug zijn waardoor zijn zoon zich van zijn vroege moeder-zoonband naar mannelijkheid kan begeven.

Bij zoons die verstrikt raken in hun moeder is er vaak een claimende moeder, terwijl de vader niet aanwezig is of zijn plek niet inneemt.

Een man als moederskind weet in intieme relaties vaak niet goed wat hij zelf voelt, denkt of wil

Kind van gescheiden ouders

Een klassiek voorbeeld is de zoon die na de scheiding van zijn ouders bij zijn moeder blijft. De vader vertrekt en zijn zoon offert zich op om het verdriet van zijn moeder te helpen dragen. Onbewust neemt hij zo de rol van de partner op zich, waarbij zijn eigen behoeften niet meer gezien worden. Sterker nog, als hij iets voor zichzelf wil, voelt hij zich schuldig.

Afwezige vader

Ook bij andere vormen van behoeftigheid loopt een zoon het risico verstrikt te raken in zijn moeder. Denk bijvoorbeeld aan ziekte of overlijden van de vader, aan verslaving of psychisch leiden waardoor de vader zijn rol niet kan innemen of afwezig is. Soms is de relatie tussen de ouders slecht en wordt de zoon – al dan niet bewust – ingezet om een gemis te vullen of de ander op afstand te houden. Zo ontsnapt bijvoorbeeld de vader aan de moeder en offert daarvoor zijn zoon op.

Getrouwd met een moederskind

Een man als moederskind heeft bewust of onbewust geleerd zijn moeders belang te vertegenwoordigen, waarbij zijn eigen belang secundair is geworden. Doet hij iets waarvan hij denkt dat zij het niet goed vindt, dan voelt hij zich disloyaal naar haar.

Krijgt een moederskind een relatie dan kan hij zich als het serieus wordt overweldigd voelen door angst of schuldgevoel, ook zonder precies te weten waarom. Hij reageert dan ambivalent en trekt zich terug. De relatie die gepassioneerd en enthousiast begon, eindigt in een paniekerige ontsnappingspoging waarbij commitment uit de weg wordt gegaan.

Moederskind als man
Man of moederskind? (Uit: When he’s married to mom)

Van moederskind naar man

Het valt niet mee voor een moederskind om zich los te maken en alsnog zijn eigen pad te kiezen. Hij zal zich bewust moeten worden van de rol die hij heeft aangeleerd en wat zijn eigen gevoelens, gedachten en verlangens zijn. Vandaaruit kan hij grenzen leren stellen en handhaven. Lukt hem dat, dan kan hij als autonoom persoon relaties aangaan, niet alleen met zijn moeder maar ook met zijn partner.

Vragen?

Herken je jezelf of je partner als moederskind en wil je ermee aan de slag? Bel of mail voor vragen of een afspraak.


Anderen lazen ook: